ปูนขาว

บำบัดน้ำ ปรับปรุงดิน ฆ่าเชื้อโรคในดิน

- ขายปลีก 30 บาท/ถุง

- ขายส่ง 25 บาท/ถุง (20 ถุงขึ้นไป)

- ขายส่ง 20 บาท/ถุง (50 ถุงขึ้นไป)

บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ขนาด 17*27 เซนติเมตร